Identificatieplicht voor baby’s: Hoe zit dat precies?

Identificatieplicht voor baby’s: Hoe zit dat precies?

Toen ik laatst de assistente van de huisarts aan de telefoon had over de babyeczeem van de kleine madam, vroeg ze: “Heb je al een identiteitsbewijs van de kleine voor in ons bestand?” Ik stond met mijn oren te klapperen. Sorry? Ze is nog amper een paar maanden oud. Moet ze zich nu al kunnen identificeren?

Het antwoord daarop bleek ja te zijn. Met reisjes naar het buitenland, maar ook wanneer je kind zorg nodig heeft bij een zorginstelling moet je je dochter of zoon kunnen identificeren. Dit geldt al vanaf de geboorte. Hieronder lees je meer over het hoe wat en waar. Handig voor elke ouder die er – net als wij – niet van op de hoogte waren.

Legitimatieplicht in de zorg

Iedereen die medische zorg nodig heeft moet zich kunnen identificeren. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. Identificeren moet middels een geldig paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of vreemdelingendocument. Dit geldt dus ook voor minderjarigen van veertien jaar en jonger.
Wanneer je met je baby of kind naar een zorgverlener gaat, ben je als ouder verantwoordelijk om het identiteitsbewijs van je kindje mee te nemen. Identificatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte.

Wat doet de zorgaanbieder met deze informatie?

De zorgaanbieder controleert met het identiteitsbewijs of u degene bent die bij het BSN nummer hoort. Hij legt het soort en het nummer van het identiteitsbewijs vast in zijn systeem. Een kopie of scan maken mag hij niet.

Spoedeisende hulp

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren.

Wat als je je niet kunt legitimeren?

Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.

Legitimatieplicht in het buitenland

Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan uw kind met een identiteitskaart reizen. Het paspoort en de identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

Aanvragen van legitimatiebewijs

Het aanvragen van een paspoort of ID-kaart doe je bij je gemeente. Hiervoor heb je een pasfoto van je baby nodig en de toestemming van beide ouders. 

Toestemming van de ouders

U kunt schriftelijk toestemming geven. Het is per gemeente verschillend waar schriftelijke toestemming aan moet voldoen. Informeer dus bij uw gemeente welke eisen zij hieraan stellen. U kunt ook zelf meegaan naar het gemeentehuis. Neem in dat geval uw identiteitsbewijs mee. Bij sommige gemeenten is het verplicht dat u meegaat bij de aanvraag. Informeer bij uw gemeente wat de eis is. Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind, dit noemen we een gezaghebber. Dan is toestemming van de gezaghebber nodig in plaats van die van de ouder(s). In zo’n geval moet de gezaghebber schriftelijke toestemming geven of meegaan bij de aanvraag. Wanneer één van de ouders geen toestemming wil geven voor het aanvragen van een legitimatiebewijs, kun je contact opnemen met de gemeente.

Pasfoto

Als een pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument, dan kan het reisdocument worden ingenomen. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee houden er rekening mee dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen. Zij gaan hier zorgvuldig mee om.

Buitenlandse grensautoriteiten hanteren misschien andere regels. Mogelijk voeren zij extra controles uit om de identiteit van uw kind vast te stellen. Het kan helpen als u op oudere foto’s de verandering van uw kind kunt laten zien. Als uw kind niet meer lijkt op de foto in het reisdocument, vraag dan een nieuw document aan.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in het reisdocument? Neem dan contact op met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook navraag doen bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Overige legitimatieplichten

– Vanaf 12 jaar geldt er een identificatieplicht tijdens het reizen met openbaar vervoer.
– Vanaf 14 jaar geldt een algemene identificatieplicht.
Politie, toezichthouders (bijvoorbeeld werkambtenaren en conducteurs), werkgevers en zorgverleners mogen om een legitimatie vragen. Politie en toezichthouders moeten een reden hebben om naar een legitimatie te vragen.

De kleine madam heeft een paspoort

Wij zijn dus met onze kleine uk een pasfoto gaan maken en hebben een identiteitsbewijsje aangevraagd. Nu kan ze de aankomende vier jaar vooruit met haar eigen ID-kaartje mét babyfoto.

Bron: Rijksoverheid.nl 5-6-2017

Een reactie plaatsen